قیمت پارومومایسین کپسول خوراکی 250 mg

دکمه بازگشت به بالا