قیمت لیدوکائین هیدروکلراید محلول تزریقی تزریقی 1 % 50

دکمه بازگشت به بالا